Enquêtes

Wie is online

We hebben 1 gast online
grappig
Geschreven door Opperduck   
   alt    
 
Weetjes
Geschreven door Administrator   

 

Dit is de Hooded Sweater dèè biej Opperduck kan wère besteldj! De moate diej verkriegbaar zeen : S, M, L, XL, XXL en XXXL en wère besteldj biej PUBLISOR Maaseik!

De pries veur eine sweater is 45€ en de bestelling geit gedoan wère vanaaf 10 stuks!!


Doa zeen auch jasse verkriegbaar in de kleijerlijn vanne Ducks, de moate zeen hetzelfde es biej de sweaters en dees wère besteldj biej STALS nv in Bree!

De pries van zoe eine jas is 75€ en auch hiej biej geldtj det de bestelling gedoan weurtj vanaaf 10 stuks!!

 

 

  

 
Ritten van The Flying Ducks
Geschreven door JuCa   

The Flying Ducks goan eedere deensdig oavendj en eedere zondig murge mountainbike of met de racefits rieje aafhankelik vant wèèr!!

 
Ritverslag
Geschreven door Administrator   

 

Sjoen vrouwkes diej gezeen mooge wère!!

 

                       

 

MTB verslaag Zondig 

Noa het ritje van 165km noa Banneux op zoaterdig woare der mer 3 Ducks aanwezig op zondig. Opper, Vinster en Pa woare kloar om goan te vleege, Vinster steldje waal veur om met Zone 30 te vleege den woare we zeker det het neet al te hel ging goan! Opper en Pa, diej de daag doaveur in Banneux woare gewaas, vonje det ein schitterend idee en dus op noa het dürpsplein woedet de manne van Zone 30 biejein kwoame. Diej manne vonje det geweldig det wèè doa met ginge vleege en hun ritje noa Gellik van 85km waas den waal ein sjoen aafsloeterke van het weekendj. Niks spectakulairs gebeurdje ongerweeg allein es we met begonne te drejje det we teruggefloote woare omdet het get te hel ging, mer veur de rest niks. Toen we op heives aan aant rieje woare kreeg Opper inne gaate det het al 11oar waas en hèè mos om 12oar tornooi tennisse, dus eine drinke zaat er neet miej in! Toch waas het ein fijn ritje met de manne van Zone 30, bedanktj hiejveur en tot eine volgendje!

 

greetz Opper

 

 

 

  

 

 

 

 

Race-MTBverslaag Deensdig!

Eine hiele heite deensdig vandaag met 30 groaje oppe thermomèter en dus mer 3 Ducks op post. Opper , Pa en Wintjer woare kloar veur ein rundje verrassing, zoew haaj Opper det aangekondigdj. Mer omdet het zoew werm waas zei Paduck "tis veul te werm om zoe ein zwoar rit te rieje" en beslisdje we om mer ein ritje Loewze te doan. Det is zoe ein 50km door redelik get bosse op en det waas waal prettig om doan. Opper en Pa vertrokke op kop mer de wurmtje haaj Pa al get gevange en dus ging hèè zich achter Wintjer nestele, terwiel Opper fijn de kop bleef hoaje. Gemiddelde van 30-31/oar woar sjoen aangehoaje en Wintjer bleef det good met trekke. Toen we einmoal Loewze veurbiej woare waas het zelfs al ein bitje aant sjeemere en Opper zat de snelheid get omhoeg. Euver de binnenweegskes noa Stramprooy waas het tempo inins get hoeger met 34-35 oppe teller. In stramproy zei Wintjer " pak mer de korste weeg heives" en dus vloog Opper euver de groewte weeg noa Kinder met de snelheid nog get hoewger. Eederein waas bliej det we biej Monza konne goan zitte en ruste en ein fris drenkske konne nuttige. Good gedoan van diej 3 weer! 

Greetz Opperduck.

 

 
Reglement
Geschreven door Opperduck   

Vanaaf dit joar zal hiej het reglement op komme te stoan woedet de Ducks zich aan motte hoaje.

 

1. Om biej de Ducks te komme mosse minstens 8 kier met goan mountainbiken en minstens 7 kier met goan met de racefits. Den stumme de Ducks diej er noa de zevende kier biej zeen of desse doa biej moogs komme!

2. Alle ducks diej met goan fitse legge biej biej de pot, dwz 5€ op deensdig en 10€ op zondig. Dit kan aangepastj wèère oppe daag zelf!

3. Ducks diej later aangesloote wèère en gein Duckskleijer hubbe, kinne diej altied bestelle biej Opperduck!

4. Alle beslissinge diej gemaaktj wèère zeen veur de groep gekomme en/of op ein vergadering beslistj in saamesproak!

5. Eine Ducknaam kriese noadet de Ducks zich hiejeuver gebooge hubbe en dèè naam goodgekeurdj!

6. Om aansproak te maake op noew kleijer (omme 3 joar) mosse minstens 15 kier per joar met goan fitse. Anges kriese gewuun ein zomertenuuke! (weurtj biejgehoaje door Opper)

7.  Eeder joar zal er veur de Ducks get gehoaje were om de groep biejein te hoaje! (BBQ of Drink of ...)

 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2